Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij WoolWarmers als leverancier van producten optreedt. WoolWarmers is gevestigd te Tynaarlo, Nederland. WoolWarmers is ingeschreven in het Handelsregister te Noord Nederland, KvK-nummer 64253775.

Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen WoolWarmers en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging per e-mail is verstuurd aan de klant. Dit gebeurt normaal gesproken binnen enkele minuten na het plaatsen van de order. WoolWarmers behoudt zich het recht voor om elke bestelling individueel te beoordelen.
Een order is 10 werkdagen geldig vanaf de datum van bevestiging; indien binnen die termijn de betaling niet is bij geschreven op de bovenstaande rekening, behoudt WoolWarmers zich het recht voor de koop te ontbinden. Deze periode kan eventueel worden verlengd in overleg.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief 21,00% BTW.

Afkoelingsperiode

Indien het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 14 dagen worden teruggestuurd. De koper ontvangt het geld terug, inclusief de betaalde verzendkosten of WoolWarmers brengt het bedrag in mindering op uw volgende bestelling. Daarbij draagt de koper zelf alle kosten van retourzending, inclusief de BTW en eventuele boetes van de transporteur wegens onvoldoende/geen frankering of verkeerde adressering.

Uw contactgegevens

Het e-mailadres dat door de klant wordt opgegeven als contactadres, wordt regelmatig door de klant gelezen en kan dus door WoolWarmers worden gebruikt als betrouwbaar communicatiemedium. WoolWarmers behoudt zich het recht voor de door de klant verstrekte adresgegevens en telefoonnummer te controleren op echtheid.

Betalingsvoorwaarden

Er zijn 3 mogelijkheden van betaling en levering:

  1. Versturen en vooruitbetalen via iDeal.
  2. Versturen en vooruitbetalen via creditkaart.
  3. Versturen en vooruitbetalen via PayPal.

Levertijden

Bij keuze voor bestelling middels vooruitbetaling en verzenden wordt een artikel, indien voorradig, binnen 5 werkdagen geleverd na ontvangst van de betaling. WoolWarmers hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Normaal gesproken worden de bestellingen indien gedaan voor 17.00 de volgende werkdag, behalve maandag, bezorgd. Ook bezorging op zaterdag is mogelijk.
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. WoolWarmers is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzendkosten in Nederland

Voor de verzending binnen Nederland wordt € 4,95 in rekening gebracht.

 

Garantie en Klachten 

Uiteraard neemt WoolWarmers elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u WoolWarmers daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.
Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per e-mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst op het afleveradres ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 10 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren na verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.
WoolWarmers stelt een prettige relatie met onze klanten op prijs, en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen. Hebt u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via het contactformulier of schriftelijk per post. We zoeken dan gezamenlijk een oplossing.
Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken. WoolWarmers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Gegevensbeheer en privacy

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door WoolWarmers nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door een e-mail te sturen. Dit is alleen mogelijk met het reeds eerder gebruikt e-mailadres of door middel van een schriftelijk verzoek vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
WoolWarmers zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
0